Học toán lớp 6 trên mạng


Toán lớp 6 cơ bản: Dấu hiệu chia hết trong số tự nhiên

Toán lớp 6 cơ bản: Chuyên đề dấu hiệu chia hết trong số tự nhiên (Phần 1) Bài  1: Tìm n thuộc N  để: a)  n + 6 chia hết cho n b)  4n + 5 chia hết cho n c)  n + 5 chia hết cho n + 1 d)  3n + 4 chia [...]

Toán lớp 6: Số nguyên tố, nguyên tố cùng nhau, hợp số

[Toán lớp 6 cơ bản] – Bài tập tự luyện chuyên đề: Số nguyên tố, nguyên tố cùng nhau, hợp số. Bài 1: Chứng minh rằng: Hai số 2n + 5 và  n + 2  là hai số nguyên tố cùng nhau. Bài 2: Chứng minh rằng: Hai số 5n + 7 và 7n + [...]

Tuyển tập 100 đề luyện thi Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 6 (Có đáp án)

[Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6] – Tuyển tập 100 đề luyện thi Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 6 (Có đáp án) Nhằm hỗ trợ các em học sinh lớp 6 trên toàn quốc học tập tốt môn Toán, trung tâm gia sư Nhân Văn cung cấp: Giáo viên giảng dạy Toán lớp 6 [...]

Giáo trình bổ trợ kiến thức hình học lớp 6 cơ bản và nâng cao

Tài liệu tham khảo – Giáo trình bổ trợ kiến thức hình học lớp 6 cơ bản và nâng cao Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của các em học sinh lớp 6, gia sư Nhân Văn Hà Nội cung cấp gia sư là giáo viên, sinh viên Giỏi giảng dạy các môn Toán [...]

Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 6 qua 13 chuyên đề

Tài liệu tham khảo: Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 6 qua 13 chuyên đề Trung tâm gia sư Nhân Văn Hà Nội cung cấp giáo viên dạy chuyên Toán khối lớp 6 cho tất cả các em học sinh lớp 6 trên toàn quốc. Với chương trình giảng dạy từ cơ bản đến nâng [...]

Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính

[Trungtamgiasunhanvan.com] –  6 : 3 . 2 = 4 hay 6 : 3  . 2 = 1? 1. Nhắc lại về biểu thức Các số được nối với nhau bởi dấu các phép tính ( cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa) làm thành một biểu thức: Ví dụ: 42; 5 + 3 – 2; [...]

Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số

[Trungtamgiasunhanvan.com] – a10 : a2 = ? 1. Ví dụ 53. 54 = 57 => 57 : 54  = 53 ; 57 : 53 = 54 a4 . a5 = a9    =>    a9 : a5 = a4  (a9-5)    ( a#0) 2. Tổng quan Với m > n ta có am : an = am-n   (a # [...]

Bài 7: Lũy thừa và số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

[Trungtamgiasunhanvan.com] – a + a + a + a = 4a còn a.a.a.a =?   1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên Người ta viết gọn: 2.2.2 = 23 a.a.a.a = a4 Ta gọi 23  và a4 là một lũy thừa. a4 đọc là a mũ bốn hoặc a lũy thừa bốn hay lũy [...]

Bài 6: Phép trừ và phép chia

Bài 6: Phép trừ và phép chia

[Trungtamgiasunhanvan.com]-Phép cộng và phép nhân luôn thực hiện được trong tập hợp số tự nhiên. Còn phép trừ và phép chia? 1. Phép trừ  2 số tự  nhiên. Người ta dùng dấu “-” để chỉ phép trừ Cho 2 số tự  nhiên  a, b nếu có số tự  nhiên x sao cho a = b [...]

Bài 5: Phép cộng và phép nhân.

Bài 5: Phép cộng và phép nhân.

[Trungtamgiasunhanvan.com]-Phép cộng và phép nhân các số tự nhiên có tính chất gì giống nhau? 1. Tổng và tích 2 số tự  nhiên Phép cộng 2 số tự  nhiên bất kỳ cho ta một số tự  nhiên duy nhất gọi là tổng của chúng.  Phép nhân 2 số tự nhiên bất kỳ cho ta một [...]