Học toán lớp 6


Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính

[Trungtamgiasunhanvan.com] –  6 : 3 . 2 = 4 hay 6 : 3  . 2 = 1? 1. Nhắc lại về biểu thức Các số được nối với nhau bởi dấu các phép tính ( cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa) làm thành một biểu thức: Ví dụ: 42; 5 + 3 – 2; [...]

Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số

[Trungtamgiasunhanvan.com] – a10 : a2 = ? 1. Ví dụ 53. 54 = 57 => 57 : 54  = 53 ; 57 : 53 = 54 a4 . a5 = a9    =>    a9 : a5 = a4  (a9-5)    ( a#0) 2. Tổng quan Với m > n ta có am : an = am-n   (a # [...]

Bài 7: Lũy thừa và số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

[Trungtamgiasunhanvan.com] – a + a + a + a = 4a còn a.a.a.a =?   1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên Người ta viết gọn: 2.2.2 = 23 a.a.a.a = a4 Ta gọi 23  và a4 là một lũy thừa. a4 đọc là a mũ bốn hoặc a lũy thừa bốn hay lũy [...]

Bài 6: Phép trừ và phép chia

Bài 6: Phép trừ và phép chia

[Trungtamgiasunhanvan.com]-Phép cộng và phép nhân luôn thực hiện được trong tập hợp số tự nhiên. Còn phép trừ và phép chia? 1. Phép trừ  2 số tự  nhiên. Người ta dùng dấu “-” để chỉ phép trừ Cho 2 số tự  nhiên  a, b nếu có số tự  nhiên x sao cho a = b [...]

Bài 5: Phép cộng và phép nhân.

Bài 5: Phép cộng và phép nhân.

[Trungtamgiasunhanvan.com]-Phép cộng và phép nhân các số tự nhiên có tính chất gì giống nhau? 1. Tổng và tích 2 số tự  nhiên Phép cộng 2 số tự  nhiên bất kỳ cho ta một số tự  nhiên duy nhất gọi là tổng của chúng.  Phép nhân 2 số tự nhiên bất kỳ cho ta một [...]

Bài 4: Số phần tử của 1 phần tử _ Tập hợp con

Bài 4: Số phần tử của 1 phần tử _ Tập hợp con

[Trungtamgiasunhanvan.com]-Một tập hợp có thể có bao nhiêu phân tử? 1. Số phần tử của 1 tập hợp Cho các tập hợp: A = { Bút }.  B = {a, b}. C = { 0; 1; 2; 3; …..; 100} D = { 1; 2; 3; 4; …} Ta nói : tập hợp A có [...]

Bài 2: Tập hợp N các số tự nhiên

[Trungtamgiasunhanvan.com] – Thế nào là số tự nhiên? Biểu diễn số tự nhiên ra sao? 1. Tập hợp N và N* Các số 0; 1; 2; 3;… là các số tự nhiên. Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là N. N = { 0; 1; 2; 3; … }. 0 1 2 [...]

Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp

[Trungtamgiasunhanvan.com] – Định nghĩa: Tập hợp một hay nhiều đối tượng có tính chất đặc trưng giống nhau. Những đối tượng gọi là phần tử. 1. Các ví dụ – Tập hợp học sinh lớp 6A – Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10 – Tập hợp các chữ cái a, b, c, d 2. [...]

Tổng quan chương trình học toán số học lớp 6

Tổng quan chương trình học toán số học lớp 6

[Trungtamgiasunhanvan.com] – Trung tâm gia sư nhân văn xin giới thiệu  tới các em học sinh chương trình học toán số học lớp 6. Đại số lớp 6 Chương I – Toán học lớp 6: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Bài 1: Tập hợp _ Phần tử của tập hợp Bài [...]